organizatii

O strategie coerentă de gestionare a capitalului uman în compania ta contrapune nevoile şi aspiraţiile individului cu nevoile şi oportunităţile organizaţionale, evaluarea şi consilierea personalului cu planificare personalului şi informarea asupra carierei, eforturile individuale de dezvoltare cu programele de pregătire şi dezvoltare.

Sprijinim organizaţia pe care o reprezinţi în:

  • definirea viziunii şi strategiei de dezvoltare a capitalului uman,
  • analiza situaţiei curente (SWOT) şi a nevoilor de dezvoltare,
  • planuri de dezvoltare a carierei pentru angajaţi,
  • dezvoltare de sisteme pentru managementul performanţei angajaţilor,
  • programe de formare şi training care să susţină strategia pe termen lung.

Beneficiile organizaţiei: fidelizarea şi motivarea angajaţilor pe termen lung, preocupare pentru traseul lor profesional, eficientizarea procesului de promovare internă,  managementul talentelor, imagine de angajator profesionist, transparenţă legată de demersurile legate de personal în faţa stakeholderilor şi angajaţilor, oferirea de perspective interne angajaţilor.